UDÁLOST: Rekonstrukce politického procesu Kafka a spol.Exemplární trest obviněným navrhovaly prokurátorky „z lidu“ Růžena Ivanová a Anna Přibylová (v podání Elišky Huclové a Kateřiny Šustové) / Vpravo přicházejí k soudnímu přelíčení obvinění

Obvinění ze sabotáže (zleva) – Rudolf Kafka, Zbyšek Petržílek a Antonín Vávra / Rudolf Kafka v podání Ondřeje Podlisky

Zbyška Petržílka ztvárnil Martin Jindříšek (vlevo) a Antonína Vávru hrál Lukáš Kaňka

Rekonstrukci politického procesu Kafka a spol. nastudovali a zahráli studenti Právnické fakulty Univerzity Karlova

Ústav pro studium totalitních režimů spolu s Právnickou fakultou UK a Národním archivem uspořádal v pátek 3. března jsme rekonstrukci politického procesu s učni Spolany Neratovice v roce 1951. Divadelní představení studentů práv se odehrálo víceméně v identických prostorech jako před 72 lety – v porotní síni Vrchního soudu v Praze.

Politický proces Kafka spol. proběhl se skupinou mladých lidí zaměstnaných v podniku Spolana Neratovice, kteří na začátku padesátých let nesouhlasili s novým politickým režimem a tím, co představoval. Nesouhlas se projevoval různými sabotážními akcemi v továrně, které však neměly potenciál režimu vážněji škodit. Přesto Státní bezpečnost jejich protirežimní činnosti využila, zveličila ji a postavila mladé lidi před Státní soud, kde byli všichni ve vykonstruovaném procesu exemplárně odsouzeni. Případ je typickým příkladem svévolného zacházení s právem v 50. letech a rovněž i ukázkou zlovůle komunistické justice.

Rekonstrukce politického procesu se pod záštitou mezinárodního festivalu Mene Tekel letos konala již po čtrnácté. O úvodní slovo a uvedení do reálií politických procesů v padesátých letech minulého století obstaral historik Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Martin Tichý.


Jako každý rok, také letos byl o divadelní ztvárnění procesu velký zájem

Důležitost akcí, jako je tato, podpořil v závěrečném slově 1. náměstek ÚSTR Kamil Nedvědický / Profesor Jan Kuklík z Právnické fakulty UK stojí za zrodem této tradice

Témata pro rekonstrukci procesů vybírá Alena Šimánková z Národního archivu / Představení si nenechalo ujít vedení ÚSTR, zúčastnil se také Aleš Kýr z Kabinetu dokumentace a historie vezeňské služby a Daniela Řeřichová, organizátorka festivalu Mene Tekel

Na konci sklidili studenti za předvedený výkon velké ovace, včetně režiséra Víta Mazánka / Moderátorka představení Tereza Blažková
Ztvárnění „divadelního“ představení bylo na úrovni – nechybělo dobré ozvučení ani dobový hudební doprovod

Připravil MARTIN VACEK