UDÁLOST: Památník tří odbojů v Lošanech


Už jen pár týdnů zbývá do okamžiku, kdy bude ve středočeských Lošanech slavnostně zpřístupněn Památník tří odbojů. Jeho hlavním cílem je především uchovat památku a odkaz vlastence genmjr. Josefa Mašína a jeho rodiny, která přinesla ve 20. století velké osobní oběti v boji za vlast, svobodu a demokracii.

Historie statku v Lošanech sahá až do 15. století. Mašínové zde začali svou historii psát v dubnu 1699, kdy statek koupil Matěj Mašín, pocházející z Mančic, a založil tím selskou tradici rodiny Mašínů v Lošanech. Zde se také 26. srpna 1896 narodil Josef (Vladimír) Mašín, za něhož byl v roce 1930 statek naposledy upraven do současné podoby. V roce 1953 statek rodiny Mašínů zabrali komunisti a dalších šestatřicet let zde hospodařilo místní JZD. Za období socialistického hospodaření byl statek bez jakékoliv údržby využíván jako ubytovna pro brigádníky a dílny, takže došlo k jeho naprosté devastaci. Po roce 1989 byla v rámci restitucí vrácena dceři Zdeně Mašínové pouze třetina statku, k úplnému majetkovému narovnání došlo až v roce 2018 (!), tedy téměř po třiceti letech od pádu komunistického režimu.

V roce 2018 také vznikl spolek s cílem, aby na tomto místě vznikl veřejně přístupný Památník tří odbojů, jehož prostřednictvím bude uchována památka a odkaz genmjr. Josefa Mašína a jeho rodiny. „Hned v tom roce jsme na Fakultě architektury ČVUT vypsali téma Památníku tří odbojů jako semestrální práci. Úkolem studentů bylo navrhnout obnovu statku coby místa uchování paměti připomínající podmínky vzniku a života tří odbojů. Smyslem mělo být vytvoření důstojného prostoru, který umožní seznámení mladé generace i veřejnosti s částí naší historie, a zároveň prostředí podněcujícímu ke vzdělávání a přemýšlení o významu pojmů jako je identita, vlastenectví, národní hrdost, svoboda, smrt. Téma v našem ateliéru zpracovalo celkem 22 studentů a některé byly také úspěšně obhájené jako diplomové práce,“ říká doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný z ateliéru IXA, pod jehož vedením vznikla konečná vizuální podoba památníku a okolí. V tuto chvíli pracujeme přibližně s jednou třetinou celého areálu, abychom v první fázi projektu byli schopni zprovoznit ucelenou část a zároveň se vešli do prostředků, jež jsme prostřednictvím veřejných sbírek získali.“V temné zaklenuté místnosti je ve dvou protilehlých nikách instalován text dopisu Josefa Mašína, kterým se loučí se svou ženou a dětmi (nahoře). Do celého areálu se vstupuje původní brankou, která návštěvníka přivede do pietní zahrady (vlevo). Mašínův oblíbený strom moruše jako symbol naděje budoucích životů (vpravo).

Původní rodný dům Josefa Mašína ztratil mnohými přestavbami svůj charakter. Stopu autenticity tak nese především zdivo a klenuté místnosti v přízemí, které architekti navrhli zachovat a ukrýt pod skořápku stříkaného betonu, která plní ochrannou a stabilizační funkci. „Do celého areálu vstupujeme původní brankou, která nás přivede do pietní zahrady. Projdeme-li pietní zahradou, dostaneme se k novému vstupu do historické budovy rodného domu, objektu, který byl sice mnohokrát přestavěn, ale nám se podařilo zachovat a využít ty nejkvalitnější a nejpůvodnější konstrukce,“ doplňuje ing. Hradečný. To podle něj najdeme hned v první místnosti, která by zároveň měla být tím nejsilnějším zážitkem pro návštěvníky: v českém a anglickém jazyce se zde seznámí s texty motáků, které uvězněný Josef Mašín psal těsně před popravou na rozloučenou svým dětem a své ženě. Druhá ze zachovalých místností připomíná tři československé odboje. Trojicí otvorů v klenbě proniká dovnitř světlo v barvách trikolóry a proměňuje náladu interiéru během dne. V další místnosti návštěvníci narazí na živý symbolický strom moruše, což byl podle pamětníků typický strom na návsi v Lošanech a který měl Josef Mašín velice rád, přičemž jako jeden z mála dokázal vyšplhat až do jeho koruny. „My tam máme strom zasazený již dva roky a daří se mu velmi dobře. Věříme, že strom moruše bude tím pozitivním symbolem celého statku,“ doplňuje Tomáš Hradečný.

V další části areálu se ocitneme na hospodářském dvoře, kterému dominuje bývalá konírna, v jejíž první třetině je expozice věnovaná třem odbojům. Ing Hradečný k tomu říká: „Bude velice komorní. Představuje vlastně jenom tři místnosti, nicméně je koncipována tak, aby návštěvníka nezahltila informacemi, ale aby se k němu dostalo to podstatné a klíčové. Navíc, aby cítil atmosféru místa, kde jsou kořeny všech tří našich odbojů.“ V prvním místnosti bude recepce a prodejní místo s upomínkovými předměty, ve druhé velkoplošná projekce, přinášející dokumenty z dílny režiséra Martina Vadase a třetí místnost je věnována historii tří odbojů, historii rodu Mašínů i historii místa.

„Chceme, aby památník byl důstojný a odpovídal standardům moderního výstavnictví muzeologie a aby to byl památník, kam se budou lidi rádi vracet,“ říká autor historické expozice památníku, historik PhDr. Petr Blažek, Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních režimů. „Snažím se ukázat témata, která paradoxně v posledních měsících neuvěřitelným způsobem ožívají v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině. Uvědomme si, že generál Mašín bojoval jako legionář u Zborova a Bachmače, přičemž tato města jsou na Ukrajině. Tohle všechno je tady zmíněno a dostává další rozměr a význam.“ Jak dodává, součástí expozice bude také řada fotografií, dokumentů, předmětů a artefaktů. „Měli jsme ze začátku strach, jestli budeme mít co vystavovat, protože většina větších předmětů rodiny Mašínových se nedochovala. Nakonec ale máme k dispozici i předměty, které jsou skutečně mimořádné: jedná se hlavně o cestovní kufr, s nímž otec Josef Mašín přijel z legií, který nám zapůjčilo Muzeum čs. opevnění v Králíkách nebo z Vojenského historického ústavu jeden z předmětů, který se našel v Čiklově ulici, kde byl po přestřelce s gestapem generál Mašín zajat. Od syna Josefa jsme získali zase téměř všechny výšivky a odznaky, které měl na uniformě, když sloužil v armádě Spojených států amerických. A v neposlední řadě máme k dispozici celý archiv paní Mašínové, z něhož využíváme především fotografický materiál, který se jí podařilo zachránit.“ Nakonec se tak podle Blažka podařilo dát dohromady cennou sbírku s řadou osobních věcí těch, kterým je památník věnován. Ostatně, přijďte se přesvědčit už 26. srpna v 15.00 hodin do Lošan osobně, kdy bude Památník tří odbojů slavnostně poprvé zpřístupněn veřejnosti.


Místnost připomínající tři československé odboje – trojicí otvorů v klenbě proniká dovnitř světlo v barvách trikolóry a proměňuje náladu interiéru během dne (vlevo nahoře). Interiér hospodářské budovy jsou ve střídmé podobě a umožní univerzální využití pro společenské a vzdělávací akce (vpravo nahoře). Výsledné pojetí prostoru bývalého statku Mašínů v Lošanech (dole).

Za poskytnutí nákresů Památníku tří odbojů děkujeme ing. arch. Tomáši Hradečnému a jeho studiu IXA.

Zpracoval MARTIN VACEK