UDÁLOST: Na co se těšit v Památníku tří odbojů


Slavnostnímu aktu otevření nového Památníku tří odbojů ve středočeských Lošanech jsme se podrobně věnovali před pár dny, nyní zveme k prohlídce vlastní expozice Mašínova statku, jejímž spoluautorem je i historik Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Petr Blažek, Ph.D. Nový památník nemůžete v obci Lošany minout, nachází se víceméně v jejím středu, hned vedle gotické tvrze z 15. století s mohutnou čtyřbokou pětipatrovou věží. Navíc před vchodem do něj se nachází pomník věnovaný generálu Josefu Mašínovi z roku 1947 (Zdena Mašínová ho na své náklady opravila v roce 2012). Jelikož v případě Mašínova statku šlo primárně o hospodářské stavení, vchází se do něj klasickou brankou (v případě potřeby i branou). Hned za vstupem se rozprostírá betonový monument, hlavní stavba areálu. Dříve šlo o rodinné stavení, v němž rodina Mašínova žila, po zabavení majetku komunisty, tu čtyřicet let demoličně „hospodařilo“ místní jednotné zemědělské družstvo. „Proto jsme nakonec objekt zbavili všech měkkých částí jako je dřevěný krov, dřevěné stropy, nepůvodní okna, dveře. Zůstalo jakési torzo kamenného a smíšeného zdiva, a to jsme obalili železobetonovou stříkanou skořepinou, která tomu dala tuto výslednou formu,“ prozrazuje historik Petr Blažek, který se na celém projektu Památníku tří odbojů spolupodílí od samého začátku.

Nejsilnějším zážitkem pro návštěvníky bude jistě hned první místnost objektu: v českém a anglickém jazyce je zde Mašínův text motáku, který napsal těsně před popravou na rozloučenou svým dětem a své ženě. Druhá ze zachovalých místností připomíná tři československé odboje. Trojicí otvorů v klenbě proniká dovnitř světlo v barvách trikolóry a proměňuje náladu interiéru během dne. V poslední „nebi otevřené“ místnosti návštěvníci narazí na živý symbolický strom moruše, což byl podle pamětníků typický strom na návsi v Lošanech a který měl Josef Mašín velice rád.


Další část expozice pokračuje v hospodářském stavení, v němž se ve vstupní místnosti návštěvníci seznámí s bohatou nabídkou literatury, která ve spojitosti s Mašíny za uplynulé roky vznikla. V další místnosti památníku návštěvníci shlédnou film, který natočil dokumentarista Martin Vadas se Zdenou Mašínovou. Na jednotlivých panelech je pak zde, a především v následující místnosti, vystavena řada exponátů pojících se k odbojové činnosti celé rodiny Mašínů – otce Josefa (Vladimíra) Mašína, manželky Zdeny i jejich dětí. „Jedná se hlavně o cestovní kufr, s nímž otec Josef Mašín přijel z legií, nebo tuba na holení, kterou Josef Mašín zanechal v bytě v Čiklově ulici, kde byl po přestřelce s gestapem zajat. Od syna Josefa jsme pak získali zase téměř všechny výšivky a odznaky, které měl na uniformě, když sloužil v armádě Spojených států amerických,“ prozrazuje alespoň část z obsahu výstavní části historik Blažek.Ne nezajímavě zní také pozvání na půdu objektu, kde je vystaveno všech 22 návrhů architektonické podoby památníku, jak je zpracovali v rámci semestrální práce studenti architektury ČVUT v roce 2017. Budoucí součástí památníku bude na místě současné stodoly ještě aula, v níž budou konány různé vzdělávací a společenské akce, potažmo pořádány letní školy. S její výstavbou snad už pomůže i samotný stát, jelikož současný rozsah a podoba památníku vzešly pouze z peněz veřejné sbírky. Hojná účast politiků a zástupců veřejné správy na slavnostním aktu otevření památníku by tomu mohla nasvědčovat… Nicméně veřejná sbírka, do níž se může každý zapojit, i nadále pokračuje. Památník tří odbojů je veřejnosti k dispozici zdarma v letním období (květen-září) v čase 10-17 hodin denně mimo pondělí a v zimním (říjen-duben) od pátku do neděle v čase 10-16 hodin.

Připravil MARTIN VACEK

Foto ÚSTR / Ondřej Petržilka (4) a Martin Vacek (11)