Tisková zpráva Rady ÚSTR k žádosti Petra Blažka

Členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů dostali 23. dubna 2013 dopis od zaměstnance ÚSTR Petra Blažka, který si stěžoval, že nová ředitelka ÚSTR Pavla Foglová použila ve své koncepci pasáže z grantové žádosti, jejíž je spoluautorem…