Termíny vzdělávacích seminářů ve 2. pololetí školního roku 2013/2014

  • 24.02.2014, 13.30–17.30, Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000: Soudobé dějiny: co, jak a proč učit?
  • 04.04.2014, 09.00–15.00, ÚSTR, Praha: Národní identity ve škole
  • 09.04.2014, 12.00–17.00, NIDV Hradec Králové, Luční 460: Obrazy války: Mediální reprezentace válečné zkušenosti
  • 11.04.2014, 08.30–12.30, NIDV Olomouc, Wellnerova 25: Soudobé dějiny: co, jak a proč učit?
  • 30.04.2014, 12.00–16.00, NIDV České Budějovice, Hlinsko 49: Obrazy války. Mediální reprezentace válečné zkušenosti
  • 30.05.2014, 09.00–15.00, ÚSTR, Praha: Konfliktní vzpomínání