Stanovisko vedení ÚSTR k rozhodnutí soudu, že Daniel Herman nebyl odvolán protiprávně

Po celých 8 měsíců od chvíle, kdy obvodní soud nepravomocně zrušil odvolání Daniela Hermana z funkce ředitele ÚSTR, jsme ze všech stran – od mnohých odborářů, novinářů i politiků – stále dokola slýchali či četli, že odvolání bylo protizákonné, že Rada ÚSTR si atrahovala pravomoci, které jí nepříslušejí, a že se máme těšit, až se pan Herman vrátí do funkce. Byli bychom rádi, kdyby se teď srovnatelná pozornost věnovala verdiktu městského soudu: Daniel Herman ředitelem ÚSTR není a jeho odvolání je platné. Očekáváme, že D. Herman bude navždy tvrdit, že šlo o politický puč, avšak to nemá ani racionální základ, ani právní dopad. Neplatí ani oblíbené tvrzení účelových odborových organizací, že současné vedení jen prohrává soudy. Argumenty v rozsudku nižší instance, kterými se naši odpůrci tak rádi oháněli, byly vyšší instancí jednoznačně popřeny. Současní představitelé ústavu by uvítali, kdyby to všichni, kteří proti nim vedou permanentní válku, konečně vzali v potaz. Za vedení ÚSTR Zdeněk Hazdra, ředitel ústavu V Praze 21. ledna 2015