Stanovisko vedení ÚSTR k poslaneckým pozměňovacím návrhům, jimiž se má snížit rozpočet ÚSTR

5. prosince 2014

– Při projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2015 se v Poslanecké sněmovně objevily pozměňovací návrhy, požadující zkrácení rozpočtu ÚSTR až o 20 milionů korun. Je příznačné, že jejich odůvodnění se opírá i o argumenty, které šíří někteří z našich odborářů. Stanovisko vedení k tomu najdete zde.