STALO SE: 5. srpna

Právě dnes před 122 lety se narodil Adolf Procházka, právník, vysokoškolský učitel a politik Československé strany lidové. Za tuto stranu vedl v poválečné československé vládě resort ministerstva zdravotnictví a byl jedním z těch, kteří 20. února 1948 podali demisi.

Na komunistický puč zareagoval rychle, již 29. února se s manželkou a dvěma dcerami, převlečeni za lyžaře, snažili přejít hranici nedaleko Klenčí pod Čerchovem. Cestu jim zkomplikoval zásah klatovského oddělení Státní bezpečnosti: Procházka utekl po kontrole dokladů, manželka Helena (rozená Koželuhová, neteř Josefa a Karla Čapkových), byla zadržena s mladší dcerou v osadě Černá Řeka a ze zajištění se dostaly útěkem z okénka záchodku. Druhá Procházkova dcera Marta byla zadržena a umístěna do vazby, nakonec se za otcem dostala sama dalším útěkem přes Vídeň o několik měsíců později. V exilu se Procházka stal členem Rady svobodného Československa a Křesťansko-demokratické unie Střední Evropy. Přednášel o situaci v nesvobodné části Evropy a psal právnické spisy. Rodina se ale rozpadla, Helena Koželuhová zůstala v Evropě, Adolf Procházka odešel s dcerami do USA, kde v New Yorku v květnu 1970 zemřel. Pochován je v Kojetíně.


Foto archiv a Jan Dudík, Wikipedia