STALO SE: 2. září


Právě dnes před 80 lety byl v berlínské věznici Plötzensee popraven štábní kapitán generálního štábu František Blabolil (38), který se hned po obsazení Československa v roce 1939 zapojil do odboje v Obraně národa na Moravě. Narodil se 1. července 1904 v Jindřichově Hradci a po absolvování státního gymnázia úspěšně zvládl přijímací zkoušky do Vojenské akademie v Hranicích. V roce 1925 se stal poručíkem pěchoty. O rok později si zkusil pozorovatelský kurz u Vojenského leteckého učiliště v Chebu, ale létání se mu příliš nelíbilo a studium nedokončil. Až do roku 1930 sloužil u pěších pluků v Písku, Prachaticích, Rudolfově či Košicích. Zlom v jeho vojenské kariéře znamenalo vyslání do kurzu útočné vozby, složil vojenskou řidičskou zkoušku a získal oprávnění k řízení osobních i nákladních automobilů. Postupně se stal velitelem čety obrněných aut a velitelem roty tančíků, v roce 1935 byl povýšen na kapitána. Následně absolvoval Vysokou školu válečnou v Praze a v letech 1937-38 tutéž školu v Paříži. Okupace ho zastihla u 2. rychlé divize v Brně, ale k 15. 3. 1939 byl se zpětnou platností převeden do skupiny důstojníků generálního štábu. Po likvidaci československé branné moci se ihned zapojil do odbojové činnosti v rámci Zemského velitelství Obrany národa na Moravě. Měl na starost především zajištění spojení a materiálního vybavení budoucích jednotek Obrany národa. Gestapo jej zatklo 1. prosince 1939 v Brně.

Vězněn byl nejprve půl roku v Sušilových, později Kounicových kolejích v Brně, poté byl transportován do Vratislavi, následně do Wohlau. Po dvou letech věznění téměř na den přesně jej Lidový soud v Berlíně odsoudil za „zločin velezrady a zemězrady k trestu smrti a doživotní ztrátě občanských práv“. Popraven byl 2. září 1942 před pátou hodinou ranní ve věznici v Berlíně-Plötzensee. Osvobozené Československo ocenilo v roce 1945 nejvyšší oběť Františka Blabolila udělením Československého válečného kříže 1939 a o rok později ho in memoriam povýšilo do hodnosti podplukovníka generálního štábu. Jeho jméno je uvedeno na pomníku padlým a popraveným absolventům Vysoké školy válečné před Ministerstvem obrany ČR v Praze.

Foto ze sbírky Muzea města Brna, fond dokumentace I. a II. odboje, Inv. č. 152 721 (vlevo) a wikiwand.com