Spolupořádáme mezinárodní konferenci v polské Vratislavi

Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Wojskowe Biuro Historyczne a Ústav pro studium totalitních režimů spolupořádají konferenci s názvem Wspólna historia? Pięćdziesiąt lat doświadczeń Polaków, Czechów i Słowaków w warunkach niepodległości, okupacji i reżimów totalitarnych (1918–1968) /Společná historie? Padesát let zkušeností Poláků, Čechů a Slováků v podmínkách nezávislosti, okupace a totalitních režimů (1918-1968)/

Konference se koná ve Vratislavi ve dnech 4.–5. října 2018. Za Ústav pro studium totalitních režimů se konference zúčastní ředitel Zdeněk Hazdra a historici Jan Vajskebr a Libor Svoboda.

Program v polštině je k dispozici zde.