Spolu se sedmi dalšími organizacemi pořádáme panelovou diskuzi Umíme dobře učit o válce?

Ještě 70 let od osvobození je druhá světová válka živým společenským tématem, což dokazují též současné debaty o roce 1945 a důsledcích tehdejších událostí. Umí nás škola připravit na setkání s lidmi, kteří vnímají válečné události jinak? Připraví nás výuka dějepisu na období “po škole”, kdy budeme potřebovat porozumět novým zjištěním historiků? Jakým způsobem může škola učit znalosti a zároveň zvyšovat historickou gramotnost, schopnost aktivního poznávání a promýšlení dějin? Jak dějiny číst a jak jim porozumět? Na tyto otázky budou ze svých perspektiv odpovídat zástupci osmi vzdělávacích organizací, které se školám snaží s výukou složitých témat pomáhat. Ve středu 6. května 2015 v budově ÚSTR: od 10.30 panelová diskuse, od 13.00 tisková konference. Spolupořádají Antikomplex, Collegium Bohemicum, Československo 38–89 (FF UK, MFF UK, ÚSD AV ČR), Institut Terezínské iniciativy, Muzeum romské kultury, Památník Terezín a Židovské muzeum v Praze.