Společný projekt ÚSTR a Plzeňské filharmonie získal Cenu za kulturní událost roku v Plzni

Cenu za významnou kulturní událost roku udělilo město Plzeň Ústavu pro studium totalitních režimů, Plzeňské filharmonii a Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni za společný projekt Umělec a totalita. V rámci projektu uspořádala Plzeňská filharmonie 17. listopadu 2015 dva mimořádné koncerty – první byl určen vězňům a zaměstnancům plzeňské věznice, druhým byl komponovaný celovečerní pořad, který připomněl historické události 17. listopadu i aktuální rizika pro lidská práva a demokracii.

Za ÚSTR cenu převzali ředitel Zdeněk Hazdra, vedoucí oddělení dalších agend Pavel Ryjáček, badatel Martin Tichý a publicistka Petruška Šustrová, kteří se na oceněném projektu podíleli.