Senátoři vzali na vědomí Výroční zprávu ÚSTR za rok 2023

(11. 7. 2024) – Na plénu Senátu Parlamentu České republiky byla 10. července 2024 vzata na vědomí Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2023.

Z 69 přítomných senátorek a senátorů, bylo 62 pro a nikdo nebyl proti! Senát tak ocenil úspěšnou činnost ÚSTR a stabilizaci instituce, což vyzní především ve srovnání s tím, jak byl hodnocen první rok bývalého vedení , kdy řada senátorů byla proti vzetí Výroční zprávy na vědomí a v dalších letech docházelo dokonce i k tomu, že jeden z výborů navrhl zamítnout Výroční zprávu (všechny Výroční zprávy jsou dostupné na webu ÚSTR). Takové masivní podpory slovutného Senátu PČR si vedení ÚSTR velmi váží a bere ji jako závazek do budoucna k pokračování v úspěšné práci na plnění zákonného poslání ÚSTR.

Po hlasování senátorky a senátoři osobně poděkovali předsedovi Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, dr. Eduardu Stehlíkovi, jemuž 24. července 2024, končí mandát, za jeho skvělou práci v Radě ÚSTR.

Související: