Senát projednal výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů

Praha, 10. prosince 2010

– Senát Parlamentu České republiky na své 2. schůzi konané 8. prosince 2010 vzal na vědomí výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2009, kterou na základě ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 181/2007 Sb. předložila k projednání předsedkyně Rady Ústavu MUDr. Naděžda Kavalírová.