Seminář o studentském pochodu na Hrad v únoru 1948

Ústav pro studium totalitních režimů pořádá ve čtvrtek 6. února 2014 od 17 hodin diskusní seminář Jediný výstřel únorového puče. Aktuální výsledky zkoumání průběhu studentského pochodu na Hrad dne 25. února 1948. Na semináři vystoupí prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. a doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Moderuje a výsledky svého výzkumu přednese PhDr. Jaromír Kalus. Seminář se uskuteční ve velké zasedací místnosti ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3.