Seminář ČSSR v tvrdých datech?

Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Českým sociálněvědním datovým archivem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a Sametovým centrem pořádá seminář ČSSR v tvrdých datech? Příklady z výzkumu. ÚSTR spolu s ČSDA ukáže, jak lze metodami sociálních věd rozložit některé děje komunistického Československa do jedniček a nul. A zejména pak na příkladech ukážeme, jak se těchto jedniček a nul smysluplně „ptát“ a jak číst (přetlumočit) výsledek takového tázání. Seminář se uskuteční v úterý 4. listopadu 2014 od 19 hodin v Sametovém centru, Cihelná 4, Praha 1.