SECURITAS IMPERII: Vyšlo číslo 40

Informace o časopise a obsahy jednotlivých čísel jsou dostupné na nových internetových stránkách zde:

https://securitas-imperii-journal.com

Vyšlo nové číslo časopisu Securitas Imperii, v pořadí čtyřicáté. Jeho hlavním tématem jsou aktivity československé rozvědky v období studené války. „Nedávná mezinárodní mediální pozornost zaměřená na aktivity československé rozvědky v období studené války nás inspirovala k tomu, abychom tomuto tématu věnovali na stránkách našeho časopisu patřičné místo. Oslovili jsme dva historiky, kteří výsledky svého výzkumu mezinárodních kontaktů Státní bezpečnosti dosud publikovali jen v zahraničí, a tak jejich texty mohly domácí odborné veřejnosti uniknout. Michal Zourek se soustavně zabývá vztahy Československa se zeměmi Latinské Ameriky a mimo jiné také zkoumal působení československé zpravodajské služby. Druhý z námi oslovených autorů – Jan Koura – se ve svém výzkumu pokusil osvětlit širší souvislosti již dříve uveřejněného případu spolupráce marockého opozičního politika Mehdiho Ben Barky s československou StB,“ píše se v šéfredaktorském editorialu publikace.

První číslo letošního ročníku je opět tematicky pestré. V materiálu Jana Zumra se dočtete například o represívním nacistickém aparátu v Protektorátu Čechy a Morava, v textu Moniky Kabešové se dozvíte o dopadech stalinistické kampaně proti vnitřním nepřátelům v KSČ počátkem 50. let na případu čáslavského okresu a studie Vlastimila Ondráka přiblíží činnost Ukrajinské povstalecké armády na československém území po 2. světové válce a také československou propagandu proti tzv. banderovcům. Součástí revue jsou rovněž recenze na nové knižní tituly s historickou tematikou, tentokrát například na knihu Vojtěcha Čurdy – Ladislav Štoll. Příběh komunistického ideologa a formování československé kultury ve 20. století, či knihu Antonie Doležalové – Mikuláš Teich: Moje století 1918-2018.

Časopis je k dispozici online číslo 40/2022 nebo lze zakoupit v prodejnách Kosmas.


Dva dlouholetí agenti Státní bezpečnosti, o nichž se to zjistilo až docela nedávno. Vlevo uruguayský historik a levicový politik Vivian Trias, vpravo marocký levicový politik Mehdi Ben Barka. Podrobnosti jejich spolupráce s StB přinášejí materiály v aktuálním vydání revue Securitas Imperii.