SECURITAS IMPERII: Rezidentura StB v Montevideu 1961-1977


Dlouholetý agent Státní bezpečnosti, o němž se to zjistilo až docela nedávno – uruguayský historik a levicový politik Vivian Trias

Jedním ze stěžejních materiálů aktuálního vydání časopisu Securitas Imperii 40/2022 je text Michala Zourka o rezidentuře StB v Uruguayi, který výsledek svého výzkumu publikoval dosud jen v zahraničí. V roce 2017 se objevily informace o tom, že významný uruguayský intelektuál a generální tajemník Socialistické strany Vivian Trías (1922-1980) byl agentem Státní bezpečnosti (StB), tajné služby komunistického Československa. Zpráva zveřejněná na brazilském antikomunistickém blogu StB no Brasil vyvolala v Uruguayi vlnu diskusí, neboť se jednalo o první případ, kdy byl tamní politik usvědčen ze spolupráce s komunistickou tajnou službou na základě archivních dokumentů. Bylo pro ně velmi obtížné akceptovat, že by někdo jako Trías tajně a za úplatu předával informace o své zemi jakékoliv zpravodajské službě. Navíc rozvědce sloužící zájmům Sovětského svazu.

Článek Michala Zourka je analýzou aktivit rezidentury Státní bezpečnosti (StB) v uruguayském Montevideu v letech 1961–1977. Její založení bylo důsledkem sílících politických vazeb mezi Sovětským svazem a Kubou, v nichž Československo hrálo významnou úlohu prostředníka. Stejně jako v případě ostatních latinskoamerických rezidentur se aktivity StB v Uruguayi soustředily zejména na oslabování vlivu USA v regionu. Zásadní byla především úloha Viviana Tríase, intelektuála a významného politika ze Socialistické strany. Navzdory ideologickým rozdílům obě strany sdílely odpor k severoamerickému imperialismu, a tímto směrem byla orientována i většina z 35 aktivních opatření, na nichž se Trías podílel. Prostřednictvím kritické analýzy Tríasova případu text Michala Zourka prezentuje cíle a mechanismy práce československých tajných služeb v Latinské Americe.Dokumenty týkající se uruguayského agenta Tríase. Vpravo memorandum sepsané před jeho náborem (foto Archiv bezpečnostních složek)

Securitas Imperii je odborným periodikem, ve kterém jsou publikovány původní studie zabývající se dějinami moderních diktatur ve 20. století. Stěžejní část jeho obsahu tvoří původní studie z oboru historie a souvisejících společenskovědních oborů a dále jej doplňují recenze, rozhovory, dokumenty, diskuze, zprávy a rozhovory. Vychází dvakrát ročně. Vydání 40/2022 je k dispozici online zde nebo lze zakoupit v prodejnách Kosmas.