Rada ÚSTR vyjádřila znepokojení z možného omezení přístupu k archiváliím

Na svém 8. jednání 29. května 2014 přijala Rada ÚSTR všemi šesti hlasy toto usnesení: „Rada Ústavu pro studium totalitních režimů je velmi znepokojena nebezpečím paralyzování historického zkoumání období let 1938-1989, ke kterému by došlo zrušením ustanovení §37 odst. 11 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví, které umožnuje zcela svobodně zpřístupňovat důležité archiválie vzniklé před datem 1. 1. 1990. Česká republika má jednu z nejliberálnějších úprav zpřístupňování archivních dokumentů, což umožňuje svobodné zkoumání a poznávání naší nedávné minulosti. Ústavní soud v současné době posuzuje na návrh Nejvyššího soudu ústavnost zmíněné části zákona o archivnictví; v případě zrušení tohoto ustanovení by došlo k zásadnímu ochromení historického bádání. V případě zrušení zmiňovaného ustanovení bude Rada ÚSTR vyzývat zákonodárce k hledání ústavně konformní cesty, která znovu umožní obnovit dosavadní liberální přístup k veškerým archiváliím.“