Zdeněk Hazdra, Václav Horčička, Jan Županič (eds.): Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století

Šlechta hrála v dějinách evropských národů vždy velmi významnou roli. Přestože v posledních dvou stoletích postupně ztrácela vliv, dodnes představuje významný společensko-historický fenomén. Šlechtictví je synonymem tradice, víry, dějinnosti a kontinuity. Dvacáté století však postavilo před středoevropskou šlechtu mnohé výzvy. A právě vztahy, postoje a chování aristokracie vůči totalitní moci, formy šlechtického odboje či odporu a následné perzekuce, stejně jako pohled na rub mince, tedy na kolaboraci a sympatizování šlechty s totalitarismy, zvláště s nacismem, představují problematiku, která dosud nebyla komplexně zpracována. Vůbec první pokus zabývat se otázkou postavení středoevropské šlechty v době totality vzešel ze spolupráce Ústavu pro studium totalitních režimů a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a kromě historiků z České republiky byli k přípravě publikace přizváni odborníci ze Slovenska, Německa, Rakouska, Rumunska a Lichtenštejnska.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, brož., 348 s., ISBN 978-80-87211-52-6

Sborník Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Ukázka z knihy

JELÍNKOVÁ, Dita: Transformace životní reality Alfonse Clary-Aldringena v postimperiálním světě: postoje, strategie, konsekvence, s. 107–130