Zdeněk Hazdra, Marek Junek (eds.): Život ve stínu šibenice (Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie)

Monotematické číslo časopisu Sborník Národního muzea, řada A – Historie navazuje na stejnojmennou konferenci, která se ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a Národního muzea konala na podzim 2015 v prostorách Národního památníku na Vítkově. Projekt byl rovněž připraven v souvislosti s výstavou, kterou ve stejnou dobu uskutečnilo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století v Brně.
Jednotlivé texty Sborníku reflektují skutečnost, že v průběhu 20. století prošly tisíce občanů – pocházejících z různých společenských vrstev – dvojím typem perzekuce: jednak během druhé světové války, jednak po jejím skončení v čase komunistické diktatury. Zatímco v období let 1939–1945 šlo o pronásledování nacistickou okupační mocí na území protektorátu Čechy a Morava, po roce 1945 byli tito lidé často vystaveni z politických či třídních důvodů perzekuci ze strany představitelů vlastního státu, který v roce 1945 pomáhali obnovit.
Studie otištěné v tomto časopise se věnují tématu, které v podobné spojitosti zatím nebylo v české historiografii prezentováno. Ve svém celku sice nenabízejí souhrnná hodnocení, to ostatně nebylo ani cílem tohoto čísla, ale jedná se o dílčí studie, přinášející však řadu zajímavých poznatků důležitých pro další vědecký výzkum a interpretaci.

Obsah sborníku si můžete prohlédnout zde.

Národní muzeum, Praha 2016, 1. vydání, brož., 64 s., ISSN 0036-5335 (print), ISSN 2533-5669 (online)

Sborník Život ve stínu šibenice (Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie) si můžete zakoupit v internetovém obchodě Národního muzea a v muzejním obchodě v Nové budově Národního muzea.