We’re Still at War

Autoři publikace oslovili přední české a slovenské tvůrce komiksu, vybrali z archivu webového projektu Paměť národa třináct zaznamenaných zajímavých vzpomínek a dali vzniknout unikátnímu počinu nejen na české komiksové scéně, ale také na poli popularizace naší historie.
Komiksy vypráví životní osudy lidí, kteří většinou dosud žijí mezi námi. Příběhy pojednávají o konfliktu konkrétních lidí s totalitní mocí a jsou pestré jako život sám – přinášejí vítězství i prohry, velké heroické činy i lidské slabosti a vyrovnání se s nimi. Jedním z komiksových hrdinů je například Tomáš Sedláček. Společně s ním můžete v komiksu Ještě jsme ve válce, podle kterého je pojmenován cely sborník, zažít krutost východní fronty i beznaděj komunistických kriminálů. V komiksu podle svědectví Jiřiny Tvrdíkové se dozvíte, jaké to je „česat bílého medvěda“ a že v sovětskych gulazích bylo vězněno i mnoho československých občanů.
Rudolf Bělohoubek zase vypráví, jak mu zavraždili oba rodiče během poválečného divokého odsunu Němců. V příběhu 15 let ve stodole prožijete společně s Václavem Jakešem nekonečné skrývání před komunistickou policií na statku rodiny Peckových. Komiks Ten kluk přece nic neudělal vypráví zase o těžkém rozhodování Milušky Havlůjové, zda spolupracovat s komunistickou Státní bezpečností nebo být odsouzena na čtyři roky vězení, které znamenaly odloučení od jejího dvouletého syna. Poslední let, podle vyprávění Zdeňka Mikše, líčí dramaticky útěk studentů letecké vojenské akademie „na západ“. Nechybí ani příběhy z období normalizace a mezi komiksovými postavami najdete dokonce i spolupracovníka Státní bezpečnosti – osud „estébáka“, který promluvil o svém selhání, zpracoval v komiksu Chytřejší než oni Tomáš Kučerovský.

Post Bellum – ÚSTR – Argo – Karolinum, Praha 2017, 1. vydání, váz., 180 s., ISBN 978-80-905250-4-7 (Post Bellum), ISBN 978-80-87912-63-8 (ÚSTR), ISBN 978-80-257-2090-5 (Argo), ISBN 978-80-246-3728-0 (Karolinum)

Knihu We’re Still at War si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách Post Bellumknihkupectví Kosmas.cz.

Ohlasy v médiích