Stanislava Vodičková (ed.): Vatikánský rozhlas 1. Ohlasy perzekuce katolické církve v Československu 1950–1958

První díl edice dokumentů s názvem Vatikánský rozhlas pojednává o počátcích tohoto rádia a sleduje jeho vysílání v době pontifikátu Pia XI. a poté Pia XII. Jde o výbor z relací uložených v archivu České redakce Vatikánského rozhlasu z let 1950–1958, které se vztahují ke změně politického systému v Československu po únoru 1948, kdy se moci v zemi ujala komunistická strana a rychle se vypořádala se svými skutečnými i domnělými politickými oponenty. Katolická církev se svým centrem ve Vatikánu po převratu odolávala snaze komunistů o podmanění. Reakce na sebe nedala dlouho čekat. Již v polovině roku 1949 zemi zasáhla obrovská perzekuční vlna, spojená s ateizací země. V té době vzrostl význam Vatikánského rozhlasu, který do Československa přinášel informace o proměně společenského systému, omezování náboženské svobody a naopak vyvracel dezinformace komunistické propagandy a v neposlední řadě posílal věřícím ve vlasti slova naděje a útěchy.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Praha 2016, 1. vydání, váz., 736 s., ISBN 978-80-87912-71-3

Knihu Vatikánský rozhlas 1. Ohlasy perzekuce katolické církve v Československu 1950–1958 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.