Petr Blažek (ed.): „Tentokrát to bouchne“

Edice dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti signatářům Charty 77 (leden-únor 1977). Kritická edice převážně doposud nepublikovaných archivních dokumentů přibližuje zákulisí organizace masivní kampaně proti signatářům Prohlášení Charty 77 a její ohlas v prvních týdnech roku 1977. Zaměřuje se na písemnosti z řídících míst represivního aparátu komunistického režimu: vedení KSČ, justice, prokuratury a politické policie. Publikované dokumenty jsou uloženy v Archivu bezpečnostních složek, Národním archivu a Libri prohibiti. Publikaci vydala Filozofická fakulta UK v Praze ve spolupráci s Odborem archiv bezpečnostních složek MV ČR. Připravena byla pro účastníky konference k 30. výročí vzniku Charty 77, která se v březnu 2007 konala v prostorách Filozofické fakulty UK v Praze a Národního muzea.

Odbor ABS MV ČR – FF UK, Praha 2007, 139 s.