Pavel Zeman (ed.): Válečný rok 1942 v protektorátu Čechy a Morava a v okupované Evropě

Sympozium Válečný rok 1942 v protektorátu Čechy a Morava a v okupované Evropě uspořádané Ústavem pro studium totalitních režimů 4. října 2012 navázalo na mezinárodní sympozium Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji, které zorganizoval ÚSTR v roce 2011. Studie, jež tento sborník obsahuje, se kromě politického a správního vývoje protektorátu, podob propagandy, postavení domácího odboje, historie terezínského ghetta a projevů protižidovské politiky zabývají také vizuální pamětí nacistických zločinů spáchaných v roce 1942 v protektorátu i na východní frontě. Zvláštní pozornost je věnována mezinárodnímu ohlasu na atentát na Reinharda Heydricha a jeho mezinárodněprávním souvislostem.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Praha 2013, 1. vydání, brož., 183 s., ISBN 978-80-87211-99-1

Knihu Válečný rok 1942 v protektorátu Čechy a Morava a v okupované Evropě si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.