Paměť a dějiny 4/2010

Nové číslo revue Paměť a dějiny připomíná především uplynulé výročí katyňského masakru z roku 1940 a okolnosti provázející jeho odhalení v roce 1943. Seznámí vás také s podmínkami vietnamských zajateckých táborů a s osudy Čechoslováků v nich vězněných. Vězeň Gulagu Semjon Vilenskij líčí v rozhovoru život v kolymských lágrech a prezentuje aktivity bývalých politických vězňů v současném Rusku. Nechybějí ani tradiční rubriky Struktury moci a Třetí odboj, v nichž představujeme jednoho ze strůjců počátků StB Karla Černého, respektive osudy dvou popravených „agentů-chodců“, Rudolfa Fuksy a Jiřího Hejny. V rubrice Příběh 20. století přinášíme působivé snímky veteránů druhého a třetího odboje, za které jejich autor Jiří Doležel získal první cenu na letošním Czech Press Photo.

Editorial

Obsah

Studie a články

Rozhovor

Struktury moci

Příběhy 20. století

Třetí odboj

Fórum

Aktuality

Výstavy a konference

Recenze a anotace

V paměti

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník IV, číslo 4 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Produkce: Alžběta Medková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | emailujte na: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA) a archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 |