Paměť a dějiny 3/2012

Podzimní číslo historické revue Paměť a dějiny se vrací k padesátému výročí takzvané Karibské krize, tedy k říjnu roku 1962, kdy se Sověti snažili rozmístit své rakety na Kubě. Spojené státy to nehodlaly připustit, a svět se tak na několik týdnů ocitl na pokraji třetí světové války. Dalším kulatým výročím, tentokrát šedesátým, je vyhnání Milosrdných sester svatého Karla Boromejského z Nemocnice pod Petřínem v srpnu 1952, jejich dalšími osudy se zabývá Anna Macourková. V rozhovoru vzpomíná Petr Placák na své potýkání s příslušníky StB a na sérii trestních oznámení, která následovala poté, co ho estébáci zmlátili. Otiskujeme i závěrečnou Placákovu řeč, kterou přednesl před soudem, jenž nakonec tři ze čtyř dosud žijících agresorů odsoudil. Jedinečný je také osobní spis Karla Vaše, později nechvalně proslulého „katana“ komunistické vojenské justice, jehož složku z dob věznění v Gulagu získal z archivu NKVD Adam Hradilek. To a ještě mnohem více naleznete v novém čísle Paměti a dějin.

Editorial

Obsah

Studie a články

Rozhovor

Dokumenty

Struktury moci

Příběh 20. století

Třetí odboj

V paměti

Fórum

Výstavy a konference

  • Jiří Urban: Obrazy kolektivizace v Bratislavě
  • Markéta Doležalová: Prof. Josef Kalvoda – historik, křesťanský politik a exulant
  • Štěpán Černoušek: Praha objektivem tajné policie v Avignonu
  • Jaroslav Pinkas: Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století
  • Kamil Činátl: Československý seminář v Liberci
  • Jaroslav Najbert: Rodinná paměť ve výuce

Recenze

  • Jan Kalous: Josef HASLINGER. Jáchymov. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2011, 272 s.
  • Jan Kalous: Josef HASLINGER. Jáchymov. Tragický osud legendárního československého brankáře Bohumila „Bóži“ Modrého Jota, Brno 2012, 228 s.
  • Vojtěch Ripka: Marzena Sowa – Sylvain Savoia: Marzi 1984–1987. Plus, Praha 2012, 224 s.
  • David Svoboda: Timothy SNYDER: Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin. Basic Books, New York 2010, 524 s.

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VI, číslo 3 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Produkce: Alžběta Medková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | e-mail: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Členy redakční rady revue Paměť a dějiny jsou: Ivana Koutská (předsedkyně), Pavel Žáček (místopředseda), Jan Kalous, Milan Bárta, Patrik Košický, Petr Blažek, Pavel Zeman, Martin Slávik, Libor Svoboda, Jan Cholínský, Miroslav Vodrážka | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Prezident USA John Fitzgerald Kennedy u kormidla člunu pobřežní hlídky, 26. srpna 1962. Foto ČTK.|