Paměť a dějiny 3/2009

Třetí letošní číslo Paměti a dějin reflektuje především významná výročí související s „devítkovým“ rokem. Václav Veber se v úvodu zabývá příčinami a důsledky 70 let starého paktu o neútočení, který sovětští a nacističtí politici podepsali v srpnu 1939. Stať Ladislava Kudrny popisuje formování československého zahraničního odboje po okupaci a vypuknutí světové války. Čtyřicet let nás dělí od brutálního zásahu Veřejné bezpečnosti a Lidových milicí v Brně, kde místní obyvatelé vyšli v srpnu do ulic, aby si připomněli roční výročí okupace vojsky Varšavského paktu. Výsledkem byli dva mrtví mladí lidé. Pavel Žáček vzpomíná na dvacet let staré události listopadu 1989, kdy stál jako student žurnalistiky u zrodu protestního prohlášení a okupační stávky, která se stala jednou z částí procesu listopadových změn. V rozhovoru vzpomíná Stanislav Devátý zejména na konec 80. let, kdy jako mluvčí Charty čelil rostoucímu tlaku StB, a to pomocí hladovek, pasivní rezistence a posléze i odchodu do ilegality v Polsku. Další rozhovor, tentokrát s Dorou Peškovou, která, jak říká podtitul, „přežila Osvětim“, souvisí s výročím přijetí Norimberských zákonů. Ty umožnily rozsáhlou perzekuci židovského obyvatelstva v Německu a posléze i v Protektorátu. V rubrice Třetí odboj, jež je věnována protikomunistickým aktivitám, líčí Jaroslav Rokoský v textu Zdeněk Boček a spol. příběh skupiny studentů práv, kteří se snažili předávat americké rozvědce citlivé vojenské informace. A byli za to velice tvrdě potrestáni. To a ještě mnohem víc na vás čeká v novém čísle Paměti a dějin.

Obsah

Editorial

Studie a články

Rozhovor

Svědectví

Dokumenty

Příběh 20. století

Struktury moci

Třetí odboj

Fórum

Zapomenutá slova

Výstavy a konference

Recenze

Summaries

Aktuality

Na okraj

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník III, číslo 3 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Produkce: Alžběta Medková | Obrazová redakce: Patrik Virkner, Zdeněk Hnát | Grafická úprava a sazba: Petr Puch, Kakalík | Jazyková redakce: Jana Kudělková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | emailujte na: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Tisk: Tisk Horák a.s., Ústí nad Labem | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), Moravského zemského muzea (MZM) a archivu Jiřího Reichla | Foto na obálce: Zásah příslušníků VB a LM proti demonstrantovi na Františkánské ulici v Brně v srpnu 1969 Archiv HO MZM | Náklad: 2500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném naleznete na: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413