Paměť a dějiny 1/2013

První číslo sedmého ročníku revue Paměť a dějiny se věnuje dějinám českého skautingu, především letům 1948 až 1989. Studie Boje a úskalí ve hře o velkou sázku a rozhovor se skautským vůdcem Jiřím Zachariášem (obé z pera Jana Cholínského) objasňují ovšem ještě mnohem více ze skautské historie. Jan Kalous připomíná ve svém článku Poslední cesta ministra Kasky leteckou havárii, při níž v Polsku zahynul tehdejší československý ministr vnitra i s celou svou delegací. Dále v čísle najdete články Petra Blažka o návštěvě generálního tajemníka ÚV KSSS L. I. Brežněva v Československu v roce 1978 a o neznámém, respektive zapomenutém, sebeupálení Josefa Hlavatého 20. ledna 1969 v Plzni. Číslo obsahuje také edici dokumentů s názvem Jan Masaryk ve svodkách čs. zahraničního zpravodajství. Sondy do represivních aparátů komunistického i nacistického režimu přinášejí texty Vězeňská stráž v poválečném Československu Romana Johna a „Tam byl ten krejčí z Čech“. Nacistický program „eutanazie“ a Němci z Českého Krumlova Pavla Zemana. Téměř „mašínovský“ příběh popisuje Ondřej Hladík ve studii František Vacek – krátká kariéra popraveného agenta-chodce. Třetímu odboji se věnuje i Jiří Plachý, konkrétně odbojové skupině Praha–Žatec. Nedávno zesnulého spisovatele Jana Trefulku pak připomíná série fotografií Správy sledování StB.

Editorial

Obsah

Studie a články

Dokumenty

Struktury moci

Pro totalitu

Příběh 20. století

Třetí odboj

Objektivem tajné policie

Fórum

Aktuality

  • Mirek Vodrážka: O škodlivosti historie pro život
  • Petr Blažek: Portál o Janu Palachovi
  • Adam Hradilek: Vladimir Bukovskij v Praze
  • Neela Winkelmann-Heyrovská: Putovní výstava Totalita v Evropě
  • Anna Macourková: Prezentace „Hnědé knihy“
  • Jan Machala: Centrum Malach oslavilo třetí rok činnosti
  • Pavel Švec: Praha objektivem tajné policie v Mnichově
Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník VII, číslo 1 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Patrik Virkner | Redakce: Jana Kudělková, Ondřej Šanca, Jitka Šmídová | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Produkce: Alžběta Medková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | e-mail: patrik.virkner@ustrcr.cz | Členy redakční rady revue Paměť a dějiny jsou: Ivana Koutská (předsedkyně), Pavel Žáček (místopředseda), Jan Kalous, Patrik Košický, Michal Hroza, Petr Blažek, Milan Bárta, Pavel Zeman, Martin Slávik, Libor Svoboda, Jan Cholínský, Miroslav Vodrážka, Petr Placák | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Ústřední kolo Svojsíkova závodu – skauti při disciplíně panoramatický náčrt, září 1969. Foto: Miloslav Šebek, Skautský institut A.B.S. | Oprava: v minulém čísle (4/2012) jsme chybně uvedli jméno ředitelky Muzea Policie ČR – správně má být PhDr. Marcela Machutová. Paní ředitelce a čtenářům se tímto omlouváme. |
Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas. Doporučená cena časopisu je 75 Kč.