Kolektiv autorů: Vysokoškoláci o totalitě II. Sborník oceněných studentských prací

Dne 20. října 2011 se v Ústavu pro studium totalitních režimů konal druhý ročník studentské vědecké soutěže Vysokoškoláci o totalitě. Studenti historie a příbuzných oborů z různých vysokoškolských pracovišť v ní předložili výsledky své badatelské práce. Většina příspěvků se zabývala padesátými lety v komunistickém Československu. Mladší kolegové se snažili rozkrýt zapomenuté či rozporuplné historické události, jež byly úzce spjaty s konkrétními regiony naší republiky, ale měly širší dopad na celou českou a slovenskou společnost. S dvanácti oceněnými texty se může čtenář seznámit v tomto sborníku.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Praha 2012, 1. vydání, brož., 373 s., ISBN 978-80-87211-61-8

Poznámka: V příspěvku Zdeňka Homoly došlo v tištěné verzi sborníku k posunu poznámkového aparátu, jehož číslování tak neodpovídá obsahu poznámek. Autorovi i čtenářům se omlouváme.

Sborník Vysokoškoláci o totalitě II. Sborník oceněných studentských prací si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Studentská konference k soutěži „Vysokoškoláci o totalitě“ (ÚSTR, 20. 10. 2011)