Klára Pinerová: Do konce života. Političtí vězni padesátých let – trauma, adaptace, identita

Po roce 1948 bylo zatčeno několik desítek tisíc lidí z politických důvodů. Mezi nimi bylo mnoho jedinců, kteří se necítili být vinni a často ani neměli tušení, čeho se měli dopustit. Dostali se do situace, na kterou se nemohli vnitřně připravit. Co tedy prožíval člověk, který byl po roce 1948 zatčen? V jakém vězeňském společenství se ocitnul a co mu pomohlo, aby se represivnímu prostředí přizpůsobil? A naopak. Znamenalo pro něj propuštění z vězení úlevu z pocitu nabyté svobody nebo stál znovu před novými výzvami, jimž musel čelit? Jak je možné, že lidé zatčení v padesátých letech 20. století zůstali ve svém vědomí politickými vězni i po pádu východního bloku? Kniha přináší k těmto otázkám nejenom cenné materiály, ale také možné přístupy k jejich zodpovězení.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017, 1. vydání, brož., 405 s., ISBN 978-80-87912-87-4 (ÚSTR), 978-80-7422-590-1 (NLN)

Knihu Do konce života. Političtí vězni padesátých let – trauma, adaptace, identita si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Prezentace knihy

Prezentace knihy proběhla 7. června 2018 v Café Kampus v Praze. Videozáznam a fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Recenze v odborném tisku

Klára Pinerová: Do konce života. Političtí vězni padesátých let – trauma, adaptace, identita (Lucie Šmídová, Český historický časopis 3/2020, s. 787–789)