Uspořádali jsme prezentaci knihy Do konce života. Političtí vězni padesátých let

  • Termín: 07. 06. 2018, 17:00
  • Místo konání: Café Kampus, Náprstkova 10, Praha 1

Po roce 1948 bylo zatčeno několik desítek tisíc lidí z politických důvodů. Mezi nimi bylo mnoho jedinců, kteří se necítili být vinni a často ani neměli tušení, čeho se měli dopustit. Dostali se do situace, na kterou se nemohli vnitřně připravit. Museli se velmi rychle přizpůsobit nejen represivnímu prostředí, ale také novému vězeňskému společenství. Po propuštění z vězení stáli před mnohými výzvami a problémy. Tyto jejich zkušenosti se hluboce vryly do jejich identity.

Prezentace knihy se uskutečnila ve čtvrtek 7. června 2018 v 17 hodin v Café Kampus, Náprstkova 10, Praha 1.

Knihu, která se zamýšlí nad životním údělem politických vězňů, představila její autorka Klára Pinerová a jako hosté dále vystoupili pamětnice Hana Truncová, která ve vězení strávila devět let, a historik Libor Svoboda.

Více informací o knize naleznete zde.

Videozáznam

Fotogalerie

Z akce bude pořízena audiovizuální dokumentace (včetně fotografií). Účastí na akci uděluje účastník Ústavu pro studium totalitních režimů souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti Ústavu, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu Ústavu.