Jan Kalous, Jiří Kocian (eds.): Český a slovenský komunismus (1921–2011)

Hlavním záměrem publikace je prezentovat širší odborné veřejnosti i dalším zájemcům výsledky současného výzkumu vybraných aspektů historie českého a slovenského komunismu, komunistické strany, ale také vztahu společnosti k této ideologii. Jednotliví autoři se pokusili přispět k analýze a zhodnocení českého a slovenského komunismu a představit ho (stejně jako Komunistickou stranu Československa a její dceřinou slovenskou organizaci) ve dvou základních časových a historických etapách. Jejich studie potvrzují, že český a slovenský komunismus je podstatným a v mnoha ohledech tragickým obdobím nedávné minulosti Československa. Jsou cenným příspěvkem k poznání komunismu jako systému a svébytného mezinárodního fenoménu zejména ve druhé polovině 20. století.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSD AV ČR, ÚSTR, Praha 2012, 1. vydání, brož., 459 s., ISBN 978-80-7285-156-0 (ÚSD AV ČR), ISBN 978-80-87211-70-0 (ÚSTR)

Knihu Český a slovenský komunismus (1921–2011) si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Prezentace knihy

Prezentace knihy proběhla 25. února 2013 v prostorách Karolina v Praze. Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.