Behind the Iron Curtain

Publikace v angličtině představující činnost Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Kromě článků o aktivitách Ústavu obsahuje zkrácené studie z časopisu Paměť a dějiny. Publikace, vydaná ve formě 52stránkového časopisu, slouží zejména k prezentaci Ústavu a Archivu v zahraničí, mimo jiné i během předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.
Publikace je k dispozici v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.

ÚSTR, Praha 2009, 1. vydání, 54 stran, ISBN 978-80-87211-21-2

Časopis Behind the Iron Curtain je volně ke stažení zde.