Živé pochodně. Sebeupálení jako forma politického protestu v sovětském bloku (1968–1989)

Realizace: 2015–2018

Vedoucí projektu: Petr Blažek

Popis projektu: Hlavní náplní projektu je historický výzkum případů sebeupálení v sovětském bloku, které se objevily na konci 60. let v reakci na srpnovou okupaci Československa a nastupující „normalizaci“. Výzkum se zaměřuje na komparaci především zvolené strategie, ohlasů ve společnostech, postupu režimu a proměny paměťové kultury. Hlavním výstupem je monografie, v níž budou případy sebeupálení v sovětském bloku představeny v kontextu ostatních vln této formy radikálního politického protestu ve světě.