Živé pochodně. Sebeupálení jako forma politického protestu v sovětském bloku (1968–1989)

Vedoucí projektu: Petr Blažek
Doba realizace: 2015–2017
Hlavní náplní projektu je historický výzkum případů sebeupálení v sovětském bloku, které se objevily na konci 60. let v reakci na srpnovou okupaci Československa a nastupující „normalizaci“.
Živé pochodně, jak se někteří protestující sami nazvali ve svých posledních dopisech, přebíraly šokující formu radikálního politického protestu z jiného kulturního okruhu (první velká vlna politicky motivovaných případů sebeupálení byla v roce 1963 zaznamenána mezi buddhisty v Jižním Vietnamu, odtud se záhy rozšířila do jiných prostředí, do současnosti jde odhadem o několik tisíc případů). Jedná se celkem o více než třicet případů sebeupálení, které byly zaznamenány nejen v Československu, ale také v řadě dalších států (některé z protestujících přímo inspiroval čin Jana Palacha).
Výzkum se zaměří na komparaci především zvolené strategie, ohlasů ve společnostech, postupu režimu a proměny paměťové kultury. Projekt představuje dokončení dlouholetého výzkumu řešitele, v jehož rámci byly poprvé využity také nově zpřístupněné dokumenty z dobového vyšetřování.
Hlavním výstupem bude monografie, v níž budou případy sebeupálení v sovětském bloku představeny v kontextu ostatních vln této formy radikálního politického protestu ve světě.