Vojenský výcvikový prostor Böhmen 1942–1945

Vedoucí projektu: Tomáš Zouzal

Doba realizace: 2018–2020

Popis projektu: Cílem projektu je zmapovat historii výcvikového prostoru Böhmen v druhé polovině jeho existence, tj. po vysídlení obyvatel a zřízení vojenských škol. Výzkum se soustředí na vojenské i hospodářské využití prostoru a život zde přítomných lidí z řad vojáků, civilistů a vězňů až do května 1945, včetně událostí květnového povstání. Vojenský výcvikový prostor Benešov (SS-Truppenübungsplatz Beneschau, od roku 1943 SS-Truppenübungsplatz Böhmen) byl největším cvičištěm, jaké se kdy v Českých zemích nacházelo. Jeho existence je spjata s německou okupací Českých zemí.