Varšavská smlouva: dezintegrace a rozpad (1985–1991)

Vedoucí projektu: Matěj Bílý

Doba realizace: 2017–2020

Popis projektu: Analýza posledních let existence organizace Varšavské smlouvy v éře vlády generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova bude vycházet z výzkumu primárních dokumentů v českých i zahraničních archivech (Polsko, Německo, USA). Zaměří se na politické i vojenské struktury uvedené aliance, jejichž vývoj zasadí do kontextu probíhajících přelomových událostí nejen poslední fáze studené války, ale především politických a mocenských změn v Sovětském svazu a v jeho zájmové sféře v Evropě. Bude tedy reflektovat rovněž politiku československého normalizačního vedení. Výzkum se bude věnovat i otázce, jakou úlohu v procesu rozvolňování východního bloku Varšavská smlouva sehrála. Též se pokusí objasnit, nakolik se jednotlivé členské státy včetně ČSSR pokoušely využívat aliančního multilaterálního rámce k prosazování svých partikulárních zájmů po roce 1985.