Varšavská smlouva: dezintegrace a rozpad (1985–1991)

Vedoucí projektu: Matěj Bílý
Doba realizace: 2017–2019
Projekt se zaměřuje na analýzu posledních let existence organizace Varšavské smlouvy v éře vlády generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova. Vycházet bude především z rozsáhlého výzkumu primárních dokumentů v českých i zahraničních archivech (Polsko, Německo, USA). Zaměří se na politické i vojenské struktury uvedené aliance, jejichž vývoj ve zkoumaném období zasadí do kontextu probíhajících přelomových událostí nejen poslední fáze studené války, ale především politických a mocenských změn v Sovětském svazu a v jeho zájmové sféře v Evropě. Hodlá tedy silně reflektovat rovněž politiku československého normalizačního vedení. Krom zmapování nezanedbatelných změn ve vnitřních strukturách Varšavské smlouvy samotné se výzkum bude orientovat především na otázku, jakou úlohu v procesu rozvolňování východního bloku sehrála tato organizace, která od roku 1955 představovala jeden z důležitých mocenských mechanismů v sovětské zájmové sféře. Též se pokusí objasnit, nakolik se jednotlivé členské státy, včetně ČSSR, pokoušely využívat aliančního multilaterálního rámce k prosazování svých partikulárních zájmů v politicky turbulentním období po roce 1985.