Útěk z Leopoldova

Realizace: 2015–2018

Vedoucí projektu: Jaroslav Rokoský

Popis projektu: Projekt na základě archivního výzkumu mapuje útěk odbojářů z nejobávanější věznice v ČSR, k němuž došlo 2. ledna 1952. Zaměří se na hlavní aktéry a  jejich konkrétní odbojovou činnost. Pozornost bude věnována jak soudním procesům, v nichž byli odsouzeni k vysokým trestům odnětí svobody, tak přípravě útěku a útěku samotnému. Sledována bude reakce vězeňských a bezpečnostních složek, průběh útěku a rozličné osudy odbojářů. Výstupem budou dvě odborné studie, jež budou prezentovány v odborných periodikách, a monografie Útěk z Leopoldova.