Underground 1960-1989

Vedoucí projektu: Ladislav Kudrna

Další členové projektového týmu: František Stárek

Doba realizace: 2020–2023

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na zmapování historie českého undergroundu během dlouhého třicetiletého období, kdy docházelo jak k částečné liberalizaci, tak následnému utužení komunistického režimu. Projekt je rozdělen do dvou fází. Během první bude zpracováno období let 1960 až 1970, které označujeme za protounderground, zatímco ve druhé fázi zpracujeme dobu tzv. normalizace.