Ukrajinská povstalecká armáda na území Československa

Vedoucí projektu: David Svoboda

Další členové projektového týmu: Jaromír Kalus, Tomáš Řepa

Doba realizace: 2017–2020

Popis projektu: Projekt se zabývá ukrajinským protisovětským odbojem za druhé světové války a za války studené. Zaměří se na radikální akce stoupenců ukrajinského integrálního nacionalismu v letech 1939–1950. Okrajově se působnost tohoto hnutí dotkla i poválečného Československa, kam pronikaly ozbrojené jednotky UPA. Projekt bude zkoumat složité okolnosti zmíněných „vpádů“ na československé území.