StB a Stasi, vztahy a spolupráce československých a východoněmeckých bezpečnostních orgánů v letech 1969–1989

Vedoucí projektu: Tomáš Vilímek
Další členové projektového týmu: Petr Dvořáček
Doba realizace: 2014–2017
Cílem projektu je přiblížit vzájemnou spolupráci československé a východoněmecké politické policie v letech 1969–1989. Výstupem bude syntéza pojednávající o rozsahu, zaměření a vlastních výsledcích této spolupráce.