StB a Stasi, vztahy a spolupráce československých a východoněmeckých bezpečnostních orgánů v letech 1969–1989

Vedoucí projektu: Tomáš Vilímek

Další člen projektového týmu: Petr Dvořáček

Doba realizace: 2014–2019

Popis projektu: Projekt přiblíží vzájemnou spolupráci československé a východoněmecké politické policie v letech 1969–1989. Výstupem bude syntéza pojednávající o rozsahu, zaměření a vlastních výsledcích této spolupráce. Německé prameny byly navíc digitalizovány, a mohou tak posloužit potenciálním zájemcům o tuto problematiku.