Státní zemědělské podniky a jejich role při prosazování kolektivizace venkova

Vedoucí projektu: Jiří Urban

Doba realizace: 2017–2020

Popis projektu: Projekt zkoumá roli Státních traktorových stanic (STS), Československých státních statků (ČSSS) a hospodářských družstev při prosazování kolektivizace venkova. Výzkum se zaměří na konkrétní státní zemědělské podniky: STS Kukleny, ČSSS Gigant Smiřice a vybrané hospodářské družstvo z někdejšího Hradeckého kraje.