Společnost za veselejší současnost

Vedoucí projektu: Petr Blažek

Doba realizace: 2018–2020

Popis projektu: Projekt se věnuje historickému výzkumu dějin Společnosti za veselejší současnost, která působila na konci 80. let jako jedna z opozičních iniciativ v Československu. Zaměří se na rekonstrukci jejího veřejného působení, zvolenou strategii (pouliční happening jako politický nátlakový nástroj), ohlasy ve společnosti a přístupy komunistického režimu. Badatelské výsledky budou představeny zejména formou výstavy a dokumentační knižní publikace, které vzniknou při příležitosti třicátého výročí pádu komunistického režimu.