Sochař František Bílek a jeho rodina v osidlech 20. století

Vedoucí projektu: Martin Jindra

Doba realizace: 2019–2021

Popis projektu: Cílem projektu je zpracovat podrobnou biografii sochaře Františka Bílka a jeho dětí Františka Jaromíra Bílka a Berty Mildové-Bílkové od druhé poloviny 30. let 20. století. V biografii se pokusíme nastínit interakce estetických a morálních hodnot v pozdních Bílkových dílech. Dále budeme zkoumat dopady obou nesvobodných období našich novodobých dějin na veřejný i soukromý život Bílkovy rodiny.