Revize politických procesů a soudní rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu

Vedoucí projektu: Jaroslav Pažout

Další členové projektového týmu: Tomáš Bursík, Adam Zítek

Doba realizace: 2018–2020

Popis projektu: Projekt si klade za cíl komplexně zpracovat problematiku soudních rehabilitací obětí politických procesů se zaměřením na přípravu a aplikaci rehabilitačního zákona č. 82/1968 Sb. z 25. června 1968, a to až do doznívání soudní rehabilitace v průběhu 70. let. V souvislosti se sledováním jednotlivých případů nemůžeme ponechat stranou ani výsledky rehabilitací po pádu komunistického režimu v roce 1989 podle nového rehabilitačního zákona č. 119/1990 Sb. z 23. 4. 1990. Se soudní rehabilitací bezprostředně souvisela i problematika rehabilitace mimosoudní, tedy majetkové či profesní, a postihu osob zodpovědných za trestněprávní perzekuci. Stranou pozornosti tak nezůstane např. ani činnost prověrkových komisí na ministerstvech vnitra a spravedlnosti zabývajících se odpovědností svých zaměstnanců za nezákonnosti páchané v souvislosti s tzv. protistátními činy a také působení rezortních rehabilitačních komisí, které měly za úkol provést profesní rehabilitaci bývalých zaměstnanců. Geneze rehabilitačního procesu ovšem sahá hluboko před rok 1968. Nelze tedy pominout ani dílčí revize některých procesů probíhající od druhé poloviny 50. let 20. stol. a jejich společenský a politický dopad.