Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992

Vedoucí projektu: Klára Pinerová

Další členové projektového týmu: Michal Louč, Kristýna Bušková

Doba realizace: 2017–2020

Popis projektu: Výzkumným tématem projektu je československé vězeňství v letech 1965–1992 nahlížené z perspektivy adaptačních mechanismů, a to jak systémových, tak individuálních. Zvolený interdisciplinární přístup (kombinace historie, psychologie, sociologie, orální historie) popíše mocenské vztahy mezi ovládajícími a ovládanými, jejich vzájemnou interakci, strategii jednotlivých aktérů i faktory ovlivňující konečnou podobu represivní instituce. Projekt se také pokusí definovat úlohu vězeňského systému a represe v tehdejší společnosti. Projekt je financován Grantovou agenturou ČR.