Představitelé nacistického represivního aparátu protektorátu Čechy a Morava

Vedoucí projektu: Pavel Kreisinger
Další členové projektového týmu: Vladimír Černý, Lenka Geidt (Šteflová), Jiří Plachý, Václav Adamec, Jaroslav Nečas, Jiří Padevět
Doba realizace: 2011–2017
Projekt chce zpracovat přehled a charakteristiky vedoucích představitelů nacistického okupačního aparátu v protektorátu Čechy a Morava. Zejména se bude jednat o příslušníky tajné státní policie (Gestapo), částečně též o příslušníky bezpečnostní služby (SD) a zpravodajské služby Wehrmachtu (tzv. Abwehr). Jde o pokus o zařazení jejich působení do dobového kontextu především v souvislosti s potíráním domácí rezistence. Součástí projektu bude rovněž reflexe osudů vedoucích představitelů nacistického okupačního aparátu v protektorátu po skončení druhé světové války a případné využití komunistickými bezpečnostními složkami.
Výsledky tohoto badatelského projektu budou průběžně prezentovány v podobě odborných článků, studií a komentovaných dokumentů, a to jak v ústavních časopisech (revue Paměť a dějiny, sborník Securitas Imperii), tak zejména v českých recenzovaných neimpaktovaných časopisech. Dílčí výstupy budou zveřejňovány na webových stránkách Ústavu. Dlouhodobým záměrem je zakončit tento badatelský projekt vydáním rozsáhlé edice dokumentů, kde bude činnost vybraných osob vylíčena v širším kontextu.