Od eutanazie k vyhlazování Židů

Vedoucí projektu: Pavel Zeman
Další členové projektového týmu (externisté): Michal Šimůnek, Jitka Balcarová
Doba realizace: 2013–2017
Cílem projektu je na příkladu vybraných skupin pachatelů německé národnosti pocházejících z jižních a severních Čech (regiony Český Krumlov, Teplice, Ústí nad Labem) ukázat vývoj genocidních programů třetí říše. Na případu naverbování dvou skupin českých Němců do programu tzv. organizované nacistické „eutanazie“ (1940–1941) chce projekt rámcově ukázat byrokratické fungování berlínské centrály pro „eutanazii“, zapojení konkrétních osob do chodu jednotlivých vybraných vyhlazovacích středisek „eutanazie“ v Německu a Rakousku (Sonnenstein, Hadamar, Hartheim) i jejich „úřední činnost“ pro centrálu „eutanazie“ v Berlíně. V základní rovině bude také podchycena tzv. akce „14f13“ s primárním přihlédnutím k osudům českých vězňů nacistických koncentračních táborů (zabíjení vybraných vězňů nacistických koncentračních táborů ve vybraných vyhlazovacích centrech „eutanazie“ (1941–1944). Ve druhé fázi se projekt zaměřuje na převedení personálu „eutanazie“ a jeho „organizačně-technického zázemí“ (včetně vražedné technologie v podobě usmrcování obětí kysličníkem uhelnatým v hermeticky uzavřeném prostoru) do okupovaného Polska na přelomu let 1941 a 1942 v rámci akce „Reinhard“ a jeho zapojení do masového vyhlazování židovského obyvatelstva v letech 1942–1943 ve vyhlazovacích táborech této akce v Belzecu, Sobiboru a Treblince. V závěrečné části projektu bude věnována pozornost osudům těchto pachatelů v letech 1943–1945 v severní Itálii, kam byli přesunuti za účelem pronásledování italských Židů a k boji proti italským a jugoslávským partyzánům, i jejich poválečným osudům s důrazem na jejich odsouzení v rámci soudních procesů s dozorci z vyhlazovacích táborů v okupovaném Polsku v Sobiboru a v Treblince, které proběhly v bývalé SRN v letech 1965–1966. Nedílnou součástí projektu je rámcové zpracování plánování a realizace programu nacistické „eutanazie“ na území bývalé Říšské župy Sudety a protektorátu Čechy a Morava a rámcové podchycení počtu jejích obětí. Výstupem projektu bude odborná monografie.