Nucená práce v období nacistické okupace na území dnešní České republiky

Realizace: 2016–2018

Vedoucí projektu: Alfons Adam

Popis projektu: Projekt zpracuje přehled o nacistické nucené práci na území dnešní České republiky, a to jak na pohraničním území přičleněném k Německé říši, tak na území Protektorátu Čechy a Morava. Neopomine skutečnost, že nucenou práci na území dnešního Česka vykonávalo velké množství cizinců. Cílem projektu je zaplnit velkou mezeru ve výzkumu válečného období na našem území, kdy se o nucené práci až dosud mluvilo téměř výhradně v souvislosti s nasazením občanů Protektorátu v Říši.