Nucená práce v období nacistické okupace na území dnešní České republiky

Vedoucí projektu: Alfons Adam
Doba realizace: 2016–2018
Nacistická nucená práce se nenacházela pouze na území „staré říše“, nýbrž také na všech začleněných územích nebo německým wehrmachtem obsazených územích v Evropě. Nové a nové skupiny osob se stávaly obětí stále propracovanějšího systému nacistické nucené práce a číslo těch, kteří byli nuceni k práci, stále stoupalo. Dva největší podniky na území dnešní České republiky, v nichž byla v letech 1939–1945 masivně nasazena nucená práce, byly dceřinými společnostmi Reichswerke Hermann Göring (RWHG): Sudetenländische Bergbau AG (SUBAG) a Sudetenländische Treibstoffwerke AG (STW). SUBAG a STW zaměstnávaly během války dohromady 55 000 lidí, většinu z toho tvořili nuceně nasazení.
Tento projekt si klade za cíl zaplnit velkou mezeru ve výzkumu válečného období na našem území, kdy se o nucené práci až dosud mluvilo téměř výhradně v souvislosti s nasazením občanů protektorátu v Říši.