Nové sakrální stavby v období normalizace

Realizace: 2017–2020

Vedoucí projektu: Michal Sklenář

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na nové sakrální objekty římskokatolické církve v českých zemích. Klade důraz na  konkrétní sociální praxi v místech, kde byly v komunistickém Československu vystavěny nové katolické kaple a kostely. Úvodní studie zároveň zasadí popsanou výstavbu do širšího společenského kontextu a do kontextu českých církevních dějin i obecných církevních dějin (II. vatikánský koncil a jím iniciovaná reforma liturgie).